SMJEŠTAJ


Da biste imali kompletnu uslugu, poštovani turisti, gosti Trebinja, naša agencija se brine i o smještaju. Zavisno od Vaših želja, u mogućnosti smo da Vam obezbijedimo hotelski i privatni smještaj. 

Ponudu smještaja i cijene možete pogledati, ovdje, na našem sajtu i uvjeriti se da su cijene niže nego da sami rezervišete smještaj.

Hoteli

OD 24 DO 39 €

OD 29 DO 44 €

OD 31 DO 42 €

OD 36 DO 63 €

OD 40 DO 61 €

OD 40 DO 58 €

OD 38 DO 81 €

OD 46 - DO 125 € 

Moteli

Privatni smještaj