TREBINJE

Trebinje je drugi po veličini grad u Hercegovini, koji se nalazi na krajnjem jugu BiH, sa nešto manje od 40.000 stanovnika. Smješten je na rijeci Trebišnjici, na obodu Trebinjskog polja, ispod planine Leotar, na nadmorskoj visini od 270 metara.

Za Trebinje se kaže da je grad sunca i platana. Danas se smatra da je jedan najljepših gradova Bosne i Hercegovine.

Saobraćajno, Trebinje je dobro povezano sa gradovima u okolini (Dubrovnik 30km, Mostar 120 km, Nikšić 70 km, Herceg Novi 40 km). Prednost Trebinja je blizina 4 aerodroma: Čilipi (40 km), Tivat (65 km) Mostar (115 km), i Podgorica (130 km).   

Trebinje se prvi put spominje u X vijeku kod Konstantina Porfirogenita pod nazivom Tribunia, koji se kasnije promijenio u Travunija. Današnji naziv datira iz XVI vijeka. Kao i cijeli prostor Balkana, i Trebinje je imalo razne gospodare i svi oni su ostavljali traga kako u arhitekturi, tako i u kulturi i običajima; pa će Vas ovdje dočekati crkve, katedrale i džamije, ali i Stari grad sa bedemima iz turskog perioda. Zatim utvrđene zgrade javnog karaktera, upravne zgrade, kasarne, škole, putevi i, danas, sjećanje na prugu uskog kolosjeka i Ćiru iz austrougarskog perioda. Sve ovo je postavljeno na temeljima grčke i rimske kulture, koja je sačuvana za vrijeme Nemanjića i Tvrtka Kotromanića.

Klima u Trebinju je tipična mediteranska sa srednjom godišnjom temperaturom od 14,2 °C i sa 270 sunčanih dana u godini. Klimu ovog podneblja karakteriše specifična vegetacija (smokva, šipak, maslina, agrumi, vinova loza, ljekovito bilje...), kao i specifičan način života karakterističan za Mediteran. 

Jedna od najvećih ponornica u Evropi, Trebišnjica, protiče kroz ovaj grad. Dugačka je oko 98 km, a sa podzemnim tokovima 187 km. Vode ove rijeke zadovoljavaju kriterijume vodotoka I klase. Jedna od atrakcija vezana za rijeku Trebišnjicu su skokovi sa mosta koji se održavaju svakog ljeta u periodu juli - avgust.

Najljepši pogled na grad sa pet mostova pruža se sa izletišta Crkvina na kom se nalazi hram Presvete Bogorodice u kom se nalaze zemni ostaci pjesnika i diplomate Jovana Dučića. Osim hrama, koji je vjerna kopija manastira Gračanica na Kosovu (mnogi ga zovu Hercegovačka Gračanica), u sklopu komleksa je i zvonik, galerija, parohijski dom, amfiteatar, česma, mala crkvena knjižara i ljetna bašta.

U Trebinju se nalazi Muzej Hercegovine, smješten u Starom gradu u austrijskoj kasarni s kraja XIX vijeka. U ovom objektu mogu se vidjeti raznovrsne postavke, od prikaza načina života u istočnoj Hercegovini – etno kuća, do slika poznatih autora. Ovdje se, osim izložbi, priređuju i promocije i kamerni muzički programi.

Posebno bogatstvo ovog područja predstavljaju vjerski objekti: pravoslavna crkva Preobraženja Gospodnjeg (sagrađena krajem XIX vijeka), manastir Tvrdoš (sagrađen u XIII vijeku), manastir Svetih apostola Petra i Pavla u Petrovom Polju (sagrađen u XI vijeku), u čijoj se blizini nalazi Pavlova pećina, manastir Duži (sagrađen u XVI vijeku), Osman-pašina džamija (sagrađena 1729.godine) i sadašnja katolička katedrala - nekada crkva Blažene Djevice Marije, sagrađena krajem XIX vijeka.

Posjetite Trebinje i provjerite da li su tačni citati koje su rekli o Trebinju:

  • EKOLOZI “oaza”
  • SLIKARI “sve je već gotovo, samo da se urami”.
  • GLUMCI “scena na kojoj svi igraju”
  • ARHEOLOZI “El Dorado”
  • FARMAKOLOZI “besplatna apoteka”
  • LJEKARI “sanatorijum”
  • AGRONOMI “misir”
  • PISCI “pjesnička guberenija”